Milleks organisatsioonile strateegia?

Ideaalses maailmas on igal organisatsioonil oma strateegia, kõik töötajad on sellega kursis ning tegutsevad ühise eesmärgi nimel. Reaalses maailmas olen aga puutunud kokku mitmete juhtidega, kes ei mõista strateegilise lähenemise vajalikkust, ei suuda seda kolleegidele arusaadavalt kommunikeerida ega ellu viia. See võib viia töötajate motivatsiooni langemiseni, valede probleemide lahendamiseni ja korduvate äriliste eksimusteni. Mis on […]

Read more ›